Kreatin dosering

Idag så är de allra flesta rörande överens om att kreatin är det tillskott som faktiskt kan vara en hjälp för den som vill få ut mer av styrketräning och hjälpa musklerna med återhämtning. Det finns ju gott om kosttillskott som lovar mer energi och snabbare muskelbygge men det är få som har lika gott rykte som kreatinet. Nu är det förstås så att det finns lite olika produkter som innehåller detta ämne och det är viktigt att välja rätt. Vad gäller dosering av kreatin så ska man alltid ta en titt på vad som rekommenderas för den version som man har skaffat. Det finns ingen mening med att överdosera för att på så vis nå resultat snabbare men man kan tala om lite olika metoder att komma igång med intaget av kreatintillskott.

Uppladdningsfas

Ett vanligt sätt att starta intag av kreatintillskott på är att börja med en så kallad uppladdningsfas. Det här går ut på att man tar 5 g av tillskottet vid fyra tillfällen på dagen. Det här gör man under en veckas tid. Tanken med en uppladdningsfas som är lite mer intensiv är att man på så vis ger mer kreatin till musklerna snabbare. En del menar att det här kan leda till att man får en snabbare effekt. När man är klar med uppladdningsfasen så övergår man till att använda 5 g vid ett tillfälle per dag för att fortsatt underhålla mängden av kreatinet som man har i musklerna.

Utan uppladdningsfas

Den andra metoden som kanske kan anses vara den allra vanligaste vad gäller dosering av kreatin är den som går ut på att man tar 5 g per dag. Det här betyder att det kan ta lite längre tid innan man har fyllt musklerna med kreatinet och därför så kanske man inte ser en så snabb effekt. Effekt blir det dock och för många så är en långsammare utveckling att föredra. 

Det är viktigt att påpeka att den variant av kreatinpreparat som man använder också kommer att påverka hur snabbt man ser en effekt. Det är därför som man aldrig ska bortse ifrån de rekommendationer som står på förpackningen. I vissa fall så kanske man ska ta kreatinet innan träning i kombination med en PWO medan andra tillskott kan ha ett annat upplägg. Tänk också på att man får bäst effekt av den här typen av tillskott då man tränar på ett seriöst och regelbundet vis. Många gånger så är det också så att man måste ge det hela lite tid för att se en verklig effekt även om man rätt så snart kan uppleva en positiv känsla av preparatet.